English version
Kai Andre Fegri

Kai Andre Fegri

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Blixen, Tatjana Bru ; Fegri, Kai Andre ; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2023). Multicultural Perspectives in Driving Instructor Education and Driving Schools for Professional Drivers in Norway. Teräs, Marianne; Osman, Ali; Eliasson, Eva (Red.). Migration, Education and Employment. Pathways to Successful Integration. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-41919-5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig