Norwegian version
Eli Rugaard

Eli Rugaard

Publications and research

Dissemination

Blixen, Tatjana Bru ; Tkachenko, Elena ; Rugaard, Eli (2021). Arbeidsplassen som språklæringsarena: strategier for kontinuerlig utvikling av reseptive og produktive ferdigheter på norsk som andrespråk. Utarbeidelse av språkopplæringstilbud for flerspråklige IT-ansatte.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete