English version
Einar Stoltenberg

Einar Stoltenberg

Kort om

Einar har bakgrunn som kunsthåndverker og designer med utdannelse fra KHIO. Hans designfaglige tyngde ligger i design thinking, kommunikasjon, produktsemantikk, kulturforståelse samt produksjons- og materialkunnskap. Han har i tillegg stor fokus på pedagogikk noe som også gjenspeiler seg i hans publikasjoner.
I flere år drev han egen virksomhet og har gjort en rekke oppdrag for blant annet Sykehuset Østfold Fredrikstad, Forsvaret, Hospice Lovisenberg, Levanger vgs., Notodden sykehus, Konows senter, Diakonhjemmets Høgskole samt en rekke kirker. Han har deltatt på flere utstillinger for eksempel på Kunstnerforbundet, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Expo Arte smykkegalleri, Kunstindustrimuseet i Oslo og Gullsmedforbundets vandreutstilling. Einar er opptatt av estetiske og fysiske egenskaper ved materialer i sine arbeider og jobber mye med symbolikk og produktsemantikk. Prosjektene dreier seg om alt fra utsmykkinger til smykker, retail og interiør.
Utdanningskvalitet, organisasjonsbygging, strategi og personalpolitikk har alltid vært viktig for Einar som har hatt flere verv og sittet i flere utvalg. Det kan nevnes fakultetsråd ved TKD, Studieutvalget ved både HIAK og HIOA, sakkyndig for NOKUT, verneombud, AMU, UHR-Kunst, design og arkitektur, styret i Blakerstiftelsen og Nasjonalt fagorgan for design.
Det er også viktig å nevne at Einar har vært en pådriver for internasjonalisering på instituttet. Han har et omfattende internasjonalt kontaktnett som brukes inn i undervisning og forskning. I tillegg til å ha hatt mange undervisningsopphold ved utenlandske institusjoner har han vært en nøkkelperson for å bygge opp, innføre og gjennomføre internasjonalt semester.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur- og designteori   Industri- og produktdesign

Emner

Semantikk   Designmetodikk   Emosjonell design

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Stoltenberg, Einar ; Firth, Richard; Taks, Michael (2017). Carousel: A study on collaboration within a small international design community of practice and its impact on delivering 'one week' exchange experiences. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 266-271. The Design Society.

Berg, Arild ; Rodrigues, Osmar Vicente; Haugen, Sigrid ; Puhkan, Urmas; Stoltenberg, Einar ; Wettre, Mikkel (2016). Material innovation: case studies of tangible working material in technology, art and design. Boks, Casparus Burghardus; Sigurjónsson, Jóhannes B.; Steinert, Martin; Vis, Anne Carlijn; Wulvik, Andreas (Red.). Proceedings of NordDesign 2016. s. 278-287. The Design Society.

Firth, Richard; Stoltenberg, Einar (2016). USING MOVING IMAGE TO FACILITATE STORYTELLING AS AN IDEATION METHODOLOGY AND A PLATFORM TO ENHANCE THE INTEGRATION OF INTERNATIONAL STUDENT COHORTS WITHIN PRODUCT DESIGN EDUCATION. Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Eriksen, Kaare; Kovacevic, Ahmed; Ovesen, Nis; Tollestrup, Christian (Red.). Design Education: Collaboration and Cross-Disciplinarity. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering and Product Design Education, Aalborg University, Denmark, 8th-9th September 2016. s. 362-367. The Design Society.

Firth, Richard; Stoltenberg, Einar ; Jennings, Trent (2016). Using an Outdoor Learning Space to Teach Sustainability and Material Processes in HE Product Design. International Journal of Art & Design Education. Vol. 35.
https://doi.org/10.1111/jade.12109

Stoltenberg, Einar ; Firth, Richard (2015). Sand casting on the beach - Introducing traditional making skills, materials and process through play and experimentation. Bingham, Guy; Bohemia, Eric; Kovacevic, Ahmed; McCardle, John; Parkinson, Brian; Southee, Darren (Red.). Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. s. 344-350. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2847

Pavel, Nenad ; Stoltenberg, Einar (2015). Organizational identity construal through design process. Bingham, Guy; Bohemia, Eric; Kovacevic, Ahmed; McCardle, John; Parkinson, Brian; Southee, Darren (Red.). Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. s. 266-271. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2845

Stoltenberg, Einar (2015). Enhancing communication skills through student and enterprise interaction. Bingham, Guy; Bohemia, Eric; Kovacevic, Ahmed; McCardle, John; Parkinson, Brian; Southee, Darren (Red.). Great expectations : design teaching, research & enterprise : proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education, Loughborough Design School, University of Loughborough, United Kingdom, 3rd-4th September 2015. s. 582-587. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2842

Stoltenberg, Einar ; Sjøvoll, Vibeke (2014). Reflection in design education using visual technology. Bohemia, Erik; Eger, Arthur; Eggink, Wouter; Kovacevic, Ahmed; Parkinson, Brian; Wits, Wessel (Red.). Design Education & Human Technology Relations. The 16th International Conference on Engineering & Product Design Education. s. 105-110. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/2241

Berg, Arild ; Stoltenberg, Einar ; Reitan, Janne Beate (2014). Sustainable design technology: A case study of a master student's lamp project. Bohemia, Erik; Eger, Arthur; Eggink, Wouter; Kovacevic, Ahmed; Parkinson, Brian; Wits, Wessel (Red.). Design Education & Human Technology Relations. The 16th International Conference on Engineering & Product Design Education. s. 632-637. The Design Society.

Stoltenberg, Einar ; Berg, Arild (2013). Designing burial monuments to increase emotional awareness in product design. Bohemia, Erik; Ion, William; Kovacevic, Ahmed; Lawlor, John; McGrath, Mark; McMahon, Chris (Red.). Design Education - Growing Our Future. Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education. s. 704-709. The Design Society.
http://hdl.handle.net/10642/1861Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig