English version
Gøril Moljord

Gøril Moljord

Kort om

Utdanning i pedagogikk og spesialpedagogikk, praksiserfaring fra skole og habilitering for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om mål for opplæring og læreplantenkning for elever med utviklingshemming. Øvrige faglige interesser er spesial/pedagogisk grunnlagstenkning, normativitet, individuelle opplæringsplaner, inkludering, omsorg og utfordrende atferd. Emneansvar i spesialpedagogikk og underviser i spesial/pedagogiske emner, vitenskapsteori og metode.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Moljord, Gøril ; Bondevik, Hilde (2022). Constructions of the In-/Educable A Nordic Outlook on Changing Legal and Educational Statuses of Pupils With Disabilities. Bostad, Inga; Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre (Red.). The Nordic Education Model in Context. Ebook. s. 56-74. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003218180-5

Moljord, Gøril (2020). Aiming for (What) Capabilities? An Inquiry into School Policy for Pupils with Intellectual Disabilities. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1833243

Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle ; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril ; Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring. Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Tangen, Reidun Synnøve (Red.). Spesialpedagogikk. s. 396-427. Cappelen Damm Akademisk.

Næss, Kari-Anne Bottegård; Moljord, Gøril (2019). Special Educational Needs and Disabilities in Secondary Education (Norway). Kauko, Jaakko; Waniganayake, Manjula (Red.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic.
https://doi.org/10.5040/9781350934399.017

Moljord, Gøril (2017). Curriculum research for students with intellectual disabilities: a content-analytic review. European Journal of Special Needs Education.
https://doi.org/10.1080/08856257.2017.1408222Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig