English version
Hanne Røe-Indregård

Hanne Røe-Indregård

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Brinchmann, Ellen Irén; Røe-Indregård, Hanne ; Karlsen, Jannicke; Schauber, Stefan; Hagtvet, Ragna Bente Eriksen (2023). The linguistic complexity of adult and child contextualized and decontextualized talk. Child Development.
https://doi.org/10.1111/cdev.13932

Røe-Indregård, Hanne ; Brinchmann, Ellen Irén; Rydland, Veslemøy; Rowe, Meredith L.; Hagtvet, Ragna Bente Eriksen; Zambrana, Imac Maria (2022). Teacher–Child Interactions During Toy Play and Book Sharing. Early Education and Development.
https://doi.org/10.1080/10409289.2022.2142028

Røe-Indregård, Hanne ; Rowe, Meredith L.; Rydland, Veslemøy; Zambrana, Imac Maria (2022). Features of communication in Norwegian parent–child play interactions. 21 s. First language. Vol. 42.
https://doi.org/10.1177/01427237211072661

Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne ; Wold, Astri Heen; Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Amount, diversity and density of words in book reading dialogues with preschool teachers and children with Norwegian language-majority and -minority backgrounds. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation.
http://hdl.handle.net/10852/76242

Røe-Indregård, Hanne ; Hølland, Silje ; Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Barnehagelæreres samtalestrategier og fem-seks-åringers deltakelse i utvidende samtaler. Norsk tidsskrift for logopedi.
http://hdl.handle.net/10852/76238

Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne ; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta; Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn. 26 s. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 1-2.
http://hdl.handle.net/10852/71298Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig