English version
Heidi Olaff

Heidi Olaff

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Autisme   Førstespråkslæring   Språkutvikling   Felles oppmerksomhet   Autismespektrumlidelser   Operant, atferdsanalyse   Atferdsanalyse   Autisme Spekter Forstyrrelser   Eksperimentell Atferdsanalyse   Naming   Barn og språk   Betingede forsterkere   Joint control   Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse for barn med autisme

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Olaff, Heidi Skorge ; Larsen, Kenneth (2023). Ulike perspektiver på språk ledsages av ulike anbefalinger om opplæring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 50.
https://hdl.handle.net/10037/28982

Olaff, Heidi Skorge ; Eikeseth, Svein (2021). Stimuluskontroll i språkopplæring–En innføring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum

Olaff, Heidi Skorge ; Vandbakk, Monica ; Holth, Per (2021). Blocking of Stimulus Control in Children with Autism. The Psychological Record. Vol. 72.
https://doi.org/10.1007/s40732-020-00454-7

Vandbakk, Monica ; Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2020). Blocking of Stimulus Control and Conditioned Reinforcement. The Psychological Record. Vol. 70.
https://doi.org/10.1007/s40732-020-00393-3

Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2020). The Emergence of Bidirectional Naming Through Sequential Operant Instruction Following the Establishment of Conditioned Social Reinforcers. The Analysis of Verbal Behavior.
https://doi.org/10.1007/s40616-019-00122-0

Vandbakk, Monica ; Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2019). Conditioned Reinforcement: the Effectiveness of Stimulus—Stimulus Pairing and Operant Discrimination Procedures. 15 s. The Psychological Record. Vol. 69.
https://doi.org/10.1007/s40732-018-0318-8

Olaff, Heidi Skorge ; Ona, Hanne Nordvik; Holth, Per (2017). Establishment of Naming in Children With Autism Through Multiple Response-Exemplar Training. Behavioral Development Bulletin. Vol. 22.
https://doi.org/10.1037/bdb0000044

Olaff, Heidi ; Eikeseth, Svein (2015). Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA). 9 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3068

Olaff, Heidi Skorge ; Larsen, Kenneth; Klintwall, Lars (2013). Manglende Generalisering av Trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter Workshop om Incidental Teaching. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Olaff, Heidi Skorge (2012). Etablering av felles oppmerksomhet hos barn med autisme. En tilnærming basert på anvendt atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 39.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig