Norwegian version
Heidi Olaff

Heidi Olaff

Fields of study

Academic disciplines

Psychology

Subject areas

Autism   First language acquisition   Language development   Joint attention   Autism spectrum disorders   Operant, behavioral analysis   Behaviour analysis   Autism Spectrum Disorders   Experimental Behavior Analysis   Naming   Children and language   Conditioned reinforcements   Joint control   Early Intensive Behavioral Intervention

Research projects

Scientific publications

Olaff, Heidi Skorge ; Larsen, Kenneth (2023). Ulike perspektiver på språk ledsages av ulike anbefalinger om opplæring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 50.
https://hdl.handle.net/10037/28982

Olaff, Heidi Skorge ; Vandbakk, Monica ; Holth, Per (2021). Blocking of Stimulus Control in Children with Autism. The Psychological Record. Vol. 72.
https://doi.org/10.1007/s40732-020-00454-7

Olaff, Heidi Skorge ; Eikeseth, Svein (2021). Stimuluskontroll i språkopplæring–En innføring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum

Vandbakk, Monica ; Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2020). Blocking of Stimulus Control and Conditioned Reinforcement. The Psychological Record. Vol. 70.
https://doi.org/10.1007/s40732-020-00393-3

Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2020). The Emergence of Bidirectional Naming Through Sequential Operant Instruction Following the Establishment of Conditioned Social Reinforcers. The Analysis of Verbal Behavior.
https://doi.org/10.1007/s40616-019-00122-0

Vandbakk, Monica ; Olaff, Heidi Skorge ; Holth, Per (2019). Conditioned Reinforcement: the Effectiveness of Stimulus—Stimulus Pairing and Operant Discrimination Procedures. 15 p. The Psychological Record. Vol. 69.
https://doi.org/10.1007/s40732-018-0318-8

Olaff, Heidi Skorge ; Ona, Hanne Nordvik; Holth, Per (2017). Establishment of Naming in Children With Autism Through Multiple Response-Exemplar Training. Behavioral Development Bulletin. Vol. 22.
https://doi.org/10.1037/bdb0000044

Olaff, Heidi ; Eikeseth, Svein (2015). Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA). 9 p. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3068

Olaff, Heidi Skorge ; Larsen, Kenneth; Klintwall, Lars (2013). Manglende Generalisering av Trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter Workshop om Incidental Teaching. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Olaff, Heidi Skorge (2012). Atferdsanalytiske intervensjoner og felles oppmerksomhet hos barn med autisme. En litteraturgjennomgang. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 39.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete