English version
Pål Jåbekk

Pål Jåbekk

Kort om

Undervisning

Jeg underviser i en rekke ulike fag på både kroppsøving i lærerutdanningen og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag. Fagene er både praktiske og teoretiske med hovedfokus på helse, trenings- og bevegelseslære, anatomi, fysiologi, motorikk, lek, turn, grunntrening med mer. Jeg er emneansvarlig for M1KP1200.

Forskning

Min forskningsbakgrunn er innen helserelaterte fag og i hovedsak knyttet til forebyggende helse, overvekt, ernæring, søvn og livsstilssykdommer.

Annet

Jeg en stor interesse for formidling og vitenskapsformidling spesielt og driver formidling i sosiale medier, blogger og podcaster.

Vitenskapelige publikasjoner

Jåbekk, Pål ; Jensen, Rein Magnus ; Sandell, Martin Blaauw ; Haugen, Erin; Katralen, Line M.; Bjorvatn, Bjørn (2020). A randomized controlled pilot trial of sleep health education on body composition changes following 10 weeks resistance exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Vol. 60.
https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10136-1

Jåbekk, Pål ; Høstmark, Arne Torbjørn; Lindberg, Fedon A. (2014). A VLC diet with gradual transition to Mediterranean low glycemic foods as a treatment of obesity – a pilot study. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. Vol. 7.
https://doi.org/10.3233/MNM-140020

Jåbekk, Pål T. ; Moe, Ingvild A.; Meen, Helge Dyre; Tomten, Sissel Erland; Høstmark, Arne Torbjørn (2010). Resistance training in overweight women on a ketogenic diet conserved lean body mass while reducing body fat. 10 s. Nutrition & Metabolism. Vol. 7.
https://doi.org/10.1186/1743-7075-7-17Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig