English version
Johanne Mamohau Engenberg Huurnink

Johanne Mamohau Engenberg Huurnink

Kort om

Johanne M.E. Huurnink er sykepleier fra Høgskolen i Bergen (2012) og jordmor fra OsloMet i 2019 med en masteroppgave med tittelen «Kliniske utfordringer knyttet til langsom fremgang i fødsel i Tanzania. En kvalitativ studie». Som sykepleier har hun erfaring fra nyfødt intensiv-avdelinger i Norge og India.

Siden 2020 har hun jobbet 50/50 som jordmor og stipendiat på fødeavdelingen på OUS på Ullevål sykehus. Hennes PhD er en del av prosjektet Progress, der fødselsprogresjon forstått som livmorhalsåpning over tid, er i fokus.

Johanne har Aase Pay som hovedveileder (OsloMet og Bærum sykehus), samt Ellen Blix (OsloMet) og Håkon Gjessing (FHI og UiB) som medveiledere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Huurnink, Johanne Mamohau Egenberg ; Blix, Ellen ; Hals, Elisabeth; Kaasen, Anne ; Bernitz, Stine ; Lavender, Tina; Ahlberg, Mia; Øian, Pål; Høifødt, Aase Irene; Miltenburg, Andrea Solnes; Pay, Aase Serine Devold (2024). Labor curves based on cervical dilatation over time and their accuracy and effectiveness: A systematic scoping review. 18 s. PLOS ONE. Vol. 19.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298046

Høifødt, Aase Irene; Huurnink, Johanne Mamohau Engenberg ; Egenberg, Signe; Massay, Deodatus Amadeus; Mchome, Bariki; Eri, Tine Schauer (2022). The perspectives of nurse-midwives and doctors on clinical challenges of prolonged labor: A qualitative study from Tanzania. European Journal of Midwifery. Vol. 6.
https://doi.org/10.18332/EJM/152747Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig