English version
Kjersti Stokke

Kjersti Stokke

Fagområder

Emner

Kunnskapsbasert praksis   Implementering   Kreftsykepleie   Implementering av evidensbaserte tiltak   Prosjektledelse

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Utne, Inger ; Stokke, Kjersti ; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine (2022). Changes in Subjective Measures of Cognitive Function in Older Adults From the Initiation Through 12 Months After the Receipt of Chemotherapy. Cancer Nursing. Vol. 46.
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001140

Stokke, Kjersti ; Olsen, Nina Rydland; Espehaug, Birgitte; Nortvedt, Monica Wammen (2014). Evidence based practice beliefs and implementation among nurses: A cross-sectional study. 10 s. BMC Nursing. Vol. 13.
https://doi.org/10.1186/1472-6955-13-8

Sandvik, Gunn Kristin; Stokke, Kjersti ; Nortvedt, Monica Wammen (2011). Hvilke strategier er effektive ved implementering av kunnskaspbasert praksis i sykehus. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2011.0098Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig