Norwegian version
Kjersti Stokke

Kjersti Stokke

Fields of study

Subject areas

Evidence based practice   Implementation   Oncology   Implementation   Project management

Scientific publications

Utne, Inger; Stokke, Kjersti; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine (2022). Changes in subjective measures of cognitive function in older adults from the initiation through 12 months after the receipt of chemotherapy. Cancer Nursing .

Stokke, Kjersti; Olsen, Nina Rydland; Espehaug, Birgitte; Nortvedt, Monica Wammen (2014). Evidence based practice beliefs and implementation among nurses: A cross-sectional study. 10 p. BMC Nursing . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2481722

Sandvik, Gunn Kristin; Stokke, Kjersti; Nortvedt, Monica Wammen (2011). Hvilke strategier er effektive ved implementering av kunnskaspbasert praksis i sykehus. Sykepleien Forskning .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete