English version
Lars Petter Grue

Lars Petter Grue

Kort om

Mag.art i sosiologi og Dr.philos i samfunnsmedisin. kompetanseområder er funksjonshemning, helse livskvalitet og sosial deltakelse for funksjonshemmedede med vekt på utdanning og arbeid. Arbeider for tiden med normalitetsforståelser og har nylig avsluttet atbeidet med en bok om dette temaet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Livskvalitet   Inkludering   Funksjonshemming   Normalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Grue, Lars Petter (2016). Normalitet. ISBN: 978-82-450-1863-9. 181 s. Fagbokforlaget.

Grue, Lars Petter (2011). Barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Stubrud, Leif Hugo; Lerdal, Bjørn; Lunde, E (Red.). Hbilitering av barn og unge. Tiltak for helsefremming og mestring. s. 21-33. Universitetsforlaget.

Grue, Lars Petter (2010). Eugenics and euthanasia : then and now. 13 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/15017410903076776

Grue, Lars Petter (2009). Jon spiller ikke fotball. Hjermann, Reidar; Haanes, Knut (Red.). Barn. s. 126-138. Universitetsforlaget.

Heiberg, Arvid; Grue, Lars Petter (2006). Notes on the History of Normality - Reflections on the work of Quetelet and Galton. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig