English version
Live Fay Braaten

Live Fay Braaten

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Braaten, Live Fay ; Arntzen, Erik (2023). The effect of meaningful stimuli on eye movements in stimulus equivalence class formation. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA).
https://doi.org/10.1080/15021149.2023.2269340

Braaten, Live Fay ; Arntzen, Erik (2022). Peripheral vision in matching-to-sample procedures. 16 s. Journal of The Experimental Analysis of Behavior. Vol. 118.
https://doi.org/10.1002/jeab.795

Braaten, Live Fay ; Arntzen, Erik (2021). Effekten av antall noder og retningen i de trente betingede diskriminasjonene på etableringen av stimulusekvivalens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum

Braaten, Live Fay ; Arntzen, Erik (2020). An Analysis of Individual Elements of Compound Stimuli. Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin. Vol. 32.

Braaten, Live Fay ; Arntzen, Erik (2019). On the Role of Compound Stimuli in a Matching-to-Sample Procedure. Behavior Analysis: Research and Practice.
https://doi.org/10.1037/bar0000167

Arntzen, Erik ; Braaten, Live Fay ; Lian, Torunn ; Eilifsen, Christoffer (2011). Response to sample requirements in conditional discrimination procedures. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA). Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/15021149.2011.11434398Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig