English version
Lotta Johansson

Lotta Johansson

Vitenskapelige publikasjoner

Hall, Jeffrey Brooks; Johansson, Lotta (2023). Shifting school environment policies: A Deleuzian problematisation of universal rights in Norwegian education. Policy Futures in Education .
http://hdl.handle.net/10852/102496

Johansson, Lotta (2023). Forsknings-bliven og metodologisk slette rom. Art-ikulasjoner av konfabulative konversasjoner, minorrhizoming og affektorium. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Kapittel 3. s. 55-69. Fagbokforlaget.

Johansson, Lotta (2021). Att lära ut-och-in. Läring betraktat som en rhizomatisk aktivitet. Utbildning och Demokrati . Vol. 30.
https://journals.oru.se/uod/article/view/1577/1202

Johansson, Lotta; Moe, Merete; Nissen, Kjersti (2021). Researching research affects: in-between different research positions. Qualitative Research .
https://hdl.handle.net/11250/2830462

Johansson, Lotta; Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/75318

Johansson, Lotta; Otterstad, Ann Merete (2019). Barnehagehverdager - bevegelser, utfordringer og muliggjøringer. Johansson, Lotta; Otterstad, Ann Merete (Red.). Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft. Posthumane teorier i barnehagen. 1. s. 9-21. Universitetsforlaget.

Johansson, Lotta; Otterstad, Ann Merete (2019). Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft. Posthumane teorier i barnehagen. ISBN: 978-82-15-03242-9. 148 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/hverdagsoyebli...

Johansson, Lotta (2017). Rörelsens pedagogik. Att tillvarata lärandets kraft. Bergstedt, Bosse (Red.). Posthumanistisk pedagogik: Teori, undervisning och forskningspraktik.. 9. s. 133-150. Gleerups Utbildning AB.

Aspelin, Jonas; Johansson, Lotta (2017). Relationell pedagogik – redaktorernas inledning. Pedagogisk Forskning i Sverige . Vol. 22.

Johansson, Lotta (2016). Post-qualitative line of flight and the confabulative conversation: methodological ethnography. International Journal of Qualitative Studies in Education . Vol. 29.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig