Norwegian version
Lotta Johansson

Lotta Johansson

Scientific publications

Hall, Jeffrey Brooks; Johansson, Lotta (2023). Shifting school environment policies: A Deleuzian problematisation of universal rights in Norwegian education. 18 p. Policy Futures in Education.
https://doi.org/10.1177/14782103231177614

Johansson, Lotta (2023). Forsknings-bliven og metodologisk slette rom. Art-ikulasjoner av konfabulative konversasjoner, minorrhizoming og affektorium. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. p. 57-71. Fagbokforlaget.

Johansson, Lotta (2021). Att lära ut-och-in. Läring betraktat som en rhizomatisk aktivitet. Utbildning och Demokrati. Vol. 30.
https://doi.org/10.48059/uod.v30i3.1577

Johansson, Lotta ; Moe, Merete; Nissen, Kjersti (2021). Researching research affects: in-between different research positions. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/1468794120985683

Johansson, Lotta ; Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research. Vol. 12.
https://doi.org/10.1525/irqr.2019.12.4.413

Johansson, Lotta ; Otterstad, Ann Merete (2019). Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft. Posthumane teorier i barnehagen. ISBN: 978-82-15-03242-9. 148 p. Universitetsforlaget.

Johansson, Lotta ; Otterstad, Ann Merete (2019). Barnehagehverdager - bevegelser, utfordringer og muliggjøringer. Johansson, Lotta; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft. Posthumane teorier i barnehagen. p. 9-21. Universitetsforlaget.

Johansson, Lotta (2017). Rörelsens pedagogik. Att tillvarata lärandets kraft. Bergstedt, Bosse (Ed.). p. 133-150. Gleerups Utbildning AB.

Aspelin, Jonas; Johansson, Lotta (2017). Relationell pedagogik – redaktorernas inledning. Pedagogisk Forskning i Sverige. Vol. 22.

Johansson, Lotta (2016). Post-qualitative line of flight and the confabulative conversation: methodological ethnography. International Journal of Qualitative Studies in Education. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09518398.2015.1053157

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete