English version
Inger Lucia Søjbjerg

Inger Lucia Søjbjerg

Vitenskapelige publikasjoner

Søjbjerg, Inger Lucia; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Omsorg for foreldre til akutt og/eller kritisk syke barn på sykehus. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. s. 186-199. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Å ivareta psykososiale behov hos barn og ungdom. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. s. 114-151. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Punktpraksis - brobygging mellom teori - praksis. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. s. 262-268. ABM-media AS.

Stubberud, Dag-Gunnar; Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Når barn og ungdom er pårørende til akutt og/ eller kritisk syke pasienter. Stubberud, Dag-Gunnar (Red.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. s. 200-214. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig