English version
May-Tove Furuseth

May-Tove Furuseth

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Furuseth, May-Tove ; Kvissel, Anne Katrine ; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi ; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (2022). Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen. Bioingeniøren. Vol. 8.
https://hdl.handle.net/11250/3035176

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Furuseth, May-Tove ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. 5 s. Bioingeniøren.

Furuseth, May-Tove ; Alme, Charlotte; Garvik, Liv Jorunn; Hellebostad, Marit; Bechensteen, Anne Grete; Akkök, Cigdem Akalin (2021). Alloimmunization in transfused patients with constitutional anemias in Norway. 6 s. Transfusion and Apheresis Science. Vol. 60.
https://doi.org/10.1016/j.transci.2021.103257

Berdal, Jan Erik; Mollnes, Tom Eirik; Wæhre, Torgun; Olstad, Ole Kristoffer; Halvorsen, Bente; Ueland, Thor; Laake, Jon Henrik; Furuseth, May T ; Maagaard, Anne; Kjekshus, Harald; Aukrust, Pål; Jonassen, Christine M (2011). Excessive innate immune response and mutant D222G/N in severe A (H1N1) pandemic influenza. 9 s. Journal of Infection. Vol. 63.
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2011.07.004



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig