English version
May-Tove Furuseth

May-Tove Furuseth

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (2022). Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen. Bioingeniøren . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/11250/3035176

Furuseth, May-Tove; Alme, Charlotte; Garvik, Liv Jorunn; Hellebostad, Marit; Bechensteen, Anne Grete; Akkök, Cigdem Akalin (2021). Alloimmunization in transfused patients with constitutional anemias in Norway. 6 s. Transfusion and Apheresis Science . Vol. 60.

Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. Bioingeniøren .

Berdal, Jan Erik; Mollnes, Tom Eirik; Wæhre, Torgun; Olstad, Ole Kristoffer; Halvorsen, Bente; Ueland, Thor; Laake, Jon Henrik; Furuseth, May T; Maagaard, Anne; Kjekshus, Harald; Aukrust, Pål; Jonassen, Christine M (2011). Excessive innate immune response and mutant D222G/N in severe A (H1N1) pandemic influenza. Journal of Infection . Vol. 63.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig