English version
Heidi Eilertsen

Heidi Eilertsen

Vitenskapelige publikasjoner

Eilertsen, Heidi ; Sæther, Per Christian; Henriksson, Carola; Petersen, Anne-Sofie; Hagve, Tor-Arne (2019). Evaluation of the detection of blasts by Sysmex hematology instruments, CellaVision DM96, and manual microscopy using flow cytometry as the confirmatory method. International Journal of Laboratory Hematology (IJLH).
https://doi.org/10.1111/ijlh.12980

Eilertsen, Heidi Annett ; Henriksson, Carola; Hagve, Tor-Arne (2017). The use of CellaVisionTM DM96 in the verification of the presence of blasts in samples flagged by Sysmex XE-5000. International Journal of Laboratory Hematology (IJLH). Vol. 39.
https://doi.org/10.1111/ijlh.12648

Eilertsen, Heidi ; Hagve, Tor-Arne (2014). Do the flags related to immature granulocytes reported by the sysmex XE-5000 warrant a microscopic slide review?. American Journal of Clinical Pathology. Vol. 142.
https://doi.org/10.1309/AJCP4V4EXYFFOELL

Littmann, Karin; Petersen, Eva R; Pussinen, Christel; Danielson, Kristin; Djurisic, Snezana; Eilertsen, Heidi ; Garabeth, Lamya; Greibe, Eva; Lauritzen, Trine; Olsen, Dorte A; Othman, Suher; Palimaru, Irina; Westerlund, Johanna (2013). Evaluation of OneTouch Verio (R), a new blood glucose self-monitoring system for patients with diabetes. 7 s. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Vol. 73.
https://doi.org/10.3109/00365513.2013.773064

Eilertsen, Heidi ; Vøllestad, Nina Køpke; Hagve, Tor-Arne (2013). The Usefulness of Blast Flags on the Sysmex XE-5000 Is Questionable. American Journal of Clinical Pathology. Vol. 139.
https://doi.org/10.1309/AJCPDUZVRN5VY9WZ

Eilertsen, Heidi ; Engebretsen, Eivind ; Heggen, Kristin (2012). Akkrediteringsmakt. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.

Engebretsen, Eivind ; Heggen, Kristin; Eilertsen, Heidi (2011). Accreditation and Power - A discourse analysis of a new regime of governance in higher education. 17 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2011.599419

Eilertsen, Heidi ; Åsprang, Aud Frøysa; Ulveland, Kari; Nerdrum, Hans Jacob (1998). Peroral antikoagulasjonsbehandling- er TT- verdiene til å stole på?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 118.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig