English version
Miriam Sinkerud Johnson

Miriam Sinkerud Johnson

Kort om

Miriam Johnson er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, med doktorgrad i psykologi fra Universitet i Oslo fra 2015.
Hun er leder for CARE Research Group ved Fakultet for helsevitenskap. Gruppen jobber hovedsakelig med forskning knyttet til kognitiv utviklingspsykologi, barns hukommelse, og ulike problemstillinger innenfor den vitnepsykologiske fagdisiplin med fokus på avhør av barn som er fornærmede i volds- og overgrepssaker. Miriam Johnson leder et nasjonalt forskningsprosjekt om kvalitet i avhør av barn på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Fritz Moens Forskningsfond og jobber også som sakkyndig i straffesaker hvor barn er fornærmede.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johnson, Miriam S. ; Magnussen, Svein; Asmyhr, Anders Foyn; Helgeland, Johanna Jensen; Jonassen, Marie Pilegaard; Lundal, Emil; Marthinsen, Marthe Haua; Sikveland, Kai; Sjøflot, Ann Kristin; Skoglund, Rebekka Synøve; Tallaksen, Patrick; Tangen, Marthe Elise Døhlen Fjeldberg; Tran, Johnny; Flatebø Widmark, Line (2023). Doctored photographs create false memories of spectacular childhood events. A replication of Wade et al. (2002) with a Scandinavian twist. Memory. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/09658211.2023.2200595

Sinkerud Johnson, Miriam ; Skjerdingstad, Nora Paulsen; Hoffart, Asle; Ebrahimi, Omid Vakili; Johnson, Sverre Urnes (2023). Triggered by worry: A dynamic network analysis of COVID-19 pandemic-related anxiety and parental stress. 8 s. Journal of Affective Disorders. Vol. 346.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.10.127

Johnson, Miriam S. ; Hyvik, Martine Stordrange; Johansen, Ida Caroline Bråthen; Magnussen, Svein; Grung, Rolf Magnus ; Røed, Ragnhild Klingenberg; Pripp, Are Hugo ; Baugerud, Gunn Astrid (2023). The Use and Productivity of Visual Aids as Retrieval Support in Police Interviews of Preschool-Aged Victims of Abuse. Journal of Police and Criminal Psychology.
https://doi.org/10.1007/s11896-023-09627-w

Drejer, Catharina Sofie Rodenburg ; Riegler, Michael ; Halvorsen, Pål ; S. Johnson, Miriam ; Baugerud, Gunn Astrid (2023). Livestreaming Technology and Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Scoping Review. Trauma, Violence, & Abuse.
https://doi.org/10.1177/15248380221147564

Zohaib Hassan, Syed; Shafiee Sabet, Saeed; Riegler, Michael Alexander ; Baugerud, Gunn Astrid ; Ko, Hayley Manalang ; Salehi, Pegah; Røed, Ragnhild Klingenberg; Sinkerud Johnson, Miriam ; Halvorsen, Pål (2023). Enhancing investigative interview training using a child avatar system: a comparative study of interactive environments. 17 s. Scientific Reports. Vol. 13.
https://doi.org/10.1038/s41598-023-47368-2

Røed, Ragnhild Klingenberg; Baugerud, Gunn Astrid ; Zohaib Hassan, Syed; Shafiee Sabet, Saeed; Salehi, Pegah; Powell, Martine B.; Riegler, Michael Alexander ; Halvorsen, Pål ; Sinkerud Johnson, Miriam (2023). Enhancing questioning skills through child avatar chatbot training with feedback. 15 s. Frontiers in Psychology. Vol. 14.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1198235

Baugerud, Gunn Astrid ; Røed, Ragnhild Klingenberg; Hansen, Helle Birgitte; Poulsen, Julie Schøning; S. Johnson, Miriam (2023). Evaluating Child Interviews Conducted by Child Protective Services Workers and Police Investigators. 19 s. The British Journal of Social Work. Vol. 53.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac245

Johnson, Sverre Urnes; Amundsen, Ole Myklebust; S. Johnson, Miriam ; Hoffart, Asle; Halsøy, Øyvind; Skjerdingstad, Nora; Nordbø, Sara Ebling; Ebrahimi, Omid V. (2022). Psychiatric symptoms in COVID-19-positive individuals in the general population: Trajectories of depression, anxiety, and insomnia. 6 s. Psychiatry Research. Vol. 317.
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114806

Hassan, Syed Zohaib; Sabet, Saeed; Salehi, Pegah; Ko, Hayley Manalang ; Riiser, Ingvild; S. Johnson, Miriam ; Baugerud, Gunn Astrid ; Riegler, Michael ; Halvorsen, Pål (2022). A Comparative Study of Interactive Environments for Investigative Interview of A Virtual Child Avatar. Bulterman, Dick; Kankanhalli, Mohan S.; Muehlhaeuser, Max; Persia, Fabio; Sheu, Phillip; Tsai, Jeffrey J.P. (Red.). Proceedings of the 2022 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM). s. 194-201. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
https://doi.org/10.1109/ISM55400.2022.00043

Hassan, Syed Zohaib; Salehi, Pegah; Riegler, Michael ; S. Johnson, Miriam ; Baugerud, Gunn Astrid ; Halvorsen, Pål ; Sabet, Saeed (2022). A Virtual Reality Talking Avatar for Investigative Interviews of Maltreated Children. Djeraba, Chaabane; Lokoč, Jakub; Vrochidis, Stefanos (Red.). CBMI '22: Proceedings of the 19th International Conference on Content-based Multimedia Indexing. Association for Computing Machinery (ACM).
https://doi.org/10.1145/3549555.3549572

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig