English version
Ragnhild Hutchison

Ragnhild Hutchison

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Økonomisk historie

Vitenskapelige publikasjoner

Hutchison, Ragnhild (2018). EXPLORING AN EARLY CROSS-BORDER TRADE SYSTEM Norwegian copper in the 18th century. Scandinavian Journal of History.
https://doi.org/10.1080/03468755.2018.1509805

Hutchison, Ragnhild (2014). Christianias fremvekst og Bergens relative stagnering - i lys av hendelsene i 1814. Maliks, Jakob Mattias; Bull, Ida (Red.). Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. Akademika forlag.

Hutchison, Ragnhild (2012). In the doorway to development : an inquiry into market oriented structural changes in Norway ca. 1750-1830. ISBN: 9789004214446. 244 s. Brill Academic Publishers.

Hutchison, Ragnhild (2012). The Norwegian and Baltic Timber Trade to Britain 1780-1835 and its Interconnections. 22 s. Scandinavian Journal of History. Vol. 37.
https://doi.org/10.1080/03468755.2012.730057

Hutchison, Ragnhild (2011). Bites, Nibbles, Sips and Puffs: new exotic goods in Norway in the 18th and the first half of the 19th century. 30 s. Scandinavian Journal of History. Vol. 36.
https://doi.org/10.1080/03468755.2011.564501Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig