English version
Solveig Ivara Nakken Watters

Solveig Ivara Nakken Watters

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Garnweidner-Holme, Lisa ; Hellmann, Monica; Henriksen, Christine; Austad, Elisabeh; Nakken Watters, Solveig Ivara ; Gaundal, Line ; Lundin, Knut; Myhrstad, Mari ; Telle-Hansen, Vibeke (2023). Experiences with Gluten-Free Bread: A Qualitative Study Amongst People with Coeliac Disease Participating in a Randomised Controlled Trial. Foods. Vol. 12:4338.
https://doi.org/10.3390/foods12234338

Garnweidner-Holme, Lisa ; Hallquist, Marit; Nakken Watters, Solveig Ivara ; Gjøvik, Mia; Pihl Fredriksen, Marius; Jonassen, Stephanie; Ravnanger, Ina; Henriksen, Christine; Myhrstad, Mari ; Telle-Hansen, Vibeke (2022). Attitudes towards and experiences with sourdough and baker’s yeast bread amongst participants in a randomised controlled trial: a qualitative study. Food & Nutrition Research (FNR). Vol. 66.
https://doi.org/10.29219/fnr.v66.8839Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig