English version
Trine Brun Kittelsen

Trine Brun Kittelsen

Kort om

Trine Brun Kittelsen er ansatt ved som stipendiat ved Fakultet for Helsefag i prosjektet «Barnepalliasjon; barnet, søsken og foreldres erfaringer». Hun er utdannet ergoterapeut ved Høgskolen i Tromsø (2000) og har en master i ergoterapi med masteroppgaven «Fagpersoners møte med sorg hos foreldre til barn med funksjonsnedsettelser». Trine har lang klinisk erfaring som barneergoterapeut i kommunehelsetjenesten og i Habiliteringstjeneste. Hun er medlem av det nasjonale tverrfaglige forskningsnettverket Children in palliative care – CHIP.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kittelsen, Trine Brun ; Castor, Charlotte; Lee, Anja ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Winger, Anette (2022). Barnepalliasjon; barnet, søsken og foreldres erfaringer. Barnepalliasjonskonferansen 2022. Fagfokus og tverrfaglig palliativt team ved OUS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig