Bør jeg ta en master?

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.

Pierre Boniface

Da Pierre gikk i 9. klasse bestemte han seg for å ta en master i robotikk. Nå er han 21 år, snart i mål med en bachelor i elektroingeniør og planen er fremdeles den samme. Til høsten vil han studere robotikk på masternivå og han gleder seg til å dykke dypere i det faget som interesserer han aller mest.

Jeg har null problemer med å ta to år til, hvis det gjør at jeg kan gjøre hva jeg vil her i livet – Pierre

Maria Kogstad

Maria vil hjelpe mennesker til å leve verdige liv. Hun har sett hvordan samtale kan endre liv til det bedre og den prosessen elsker hun å være en del av. Hun fullfører for tiden en bachelorgrad i sosialt arbeid, som er første steget på veien til drømmen hennes om å ta en master i familiebehandling.

Jeg elsker å være en del av den prosessen som endrer liv til det bedre – Maria

Shahir Tahir

Shahir tar en bachelor i energi og miljø i bygg. Han er ikke helt sikker på om han bør ta en master eller prøve å få seg en jobb. Han vet at folk vanligvis går ut av studiet hans med gode muligheter for å få jobb, samtidig tror Shahir at han vil stille mye sterkere i arbeidsmarkedet med en master. I tillegg vil det gi ham selvtillit.

Jeg vil stille sterkere i arbeidsmarkedet hvis jeg tar en master. I tillegg gir det selvtillit. – Shahir

Anne Igeltjørn

Anne tar en master i Anvendt datateknologi med spesialisering i universell utforming. Hun mener det er en spesialkompetanse som mangler i dagens samfunn og være med på den universelle utformingen i teknologi. Hun har startet en bedrift som jobber med likestilling og universell utforming i teknologi, og her har masteren kommet til stor nytte. Den gjør henne mer profesjonell og gir henne den kunnskapen hun trenger.

Den mastergraden jeg har tatt gir meg den kunnskapen som gjør at jeg er mer profesjonell – Anne

Marianne Christiansen

Marianne vil være med på å gjøre verden til et bedre sted. Bygninger står for omtrent for 40% av all energibruk, og det tallet vil hun være med på å redusere. Derfor tar hun en master i Energi og miljø i bygg – sivilingeniør. I bacheloroppgaven skrev hun om grønne tak og fasader, og så effektene av tiltakene de lærer om. Denne kunnskapen ville hun utdype med en master. «Bachelor er jo den nye masteren» sier hun.

Jeg ville fordype meg i fagene fra bacheloren, for å kunne mer og bli mer ekspert. – Marianne

Studenthistorier

Tre masterstudenter ved OsloMet sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.
Master eller ikke master?

Er master det neste for deg? Finn ut hva en master kan bety for deg og karrieren din.

Cecilie sitter i en sofa og snakker med en student som sitter med ryggen til kamera.
– Skal du ta en master, er forarbeidet kjempeviktig

Planlegger du å bygge på utdanningen din med en master, må du være motivert og ha et ekte ønske om å fordype deg, mener karriereveileder Cecilie Slettvoll ved OsloMet.

Portrett av Kjetil Lindberg
– Å ta en master er et valg som kan påvirke hele yrkeskarrieren

I Multiconsult jaktes det hele tiden på jobbkandidater med oppdatert fagkunnskap. Søkere med en master på CV-en blir fort ekstra interessante – og kan få spennende oppgaver tidlig.