Masterstudenter i energi og miljø i bygg – sivilingeniør står på operataket i Oslo med gule hjelmer og refleksvester og peker mot Barcode.

Energi og miljø i bygg – sivilingeniør

Masterprogram

Studiet gir kompetanse i energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, klimatisering, byggautomasjon, innemiljø, og utformingen av selve bygningskroppen.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha bachelorgrad i ingeniørfag med

  • minst 25 studiepoeng i matematikk
  • minst 5 studiepoeng i statistikk
  • minst 7,5 studiepoeng i fysikk
  • til sammen minst 20 studiepoeng i ingeniørfag innen termodynamikk, strømningsteknikk, varmetransport, varme- og kjøleteknikk, VVS, energiteknikk, automatikk, byggeteknikk, bygningsfysikk eller inneklima

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak

  • var poenggrensen 3,06 på deltid
  • kom alle kvalifiserte søkere inn på heltid

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6011 for heltid og 215 6067 for deltid.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke enkeltemner på masternivå?

 • Hva lærer du?

  Studiet gir deg en bred og anvendbar utdanning innenfor ingeniørvitenskap, inkludert bruk av digitale verktøy for simulering av strømningsteknikk, bygningsfysikk og klimagassutslipp.

  Du oppnår fremtidsrettet kompetanse som byggenæringen etterspør.

  For å møte behovene til en byggenæring i rask endring, lærer du på dette studiet å bruke det siste innen digital teknologi, nye byggematerialer og nye løsninger for tekniske installasjoner.

  Nye byggemetoder betyr blant annet passivhus og plusshus som tar i bruk solenergi og andre løsninger for lokal energiforsyning. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger.

  Du får en dyptgående ingeniørfaglig kompetanse om energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, ventilasjon, solavskjerming, varme- og kjølesystemer.

  I tillegg lærer du om hvordan et bygg møter menneskelige behov og om betydningen av godt inneklima for helse.

  Studiene gir deg også kunnskap innen et bredt spektrum av temaer inkludert bygningsfysikk, numerikk, økonomi, miljøvurdering av bærekraftige løsninger og klimatilpasning.

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du kan ta studiet på heltid over fire semester eller på deltid over åtte semester. Det er også mulig å gjennomføre deltidsstudiet på tre år i stedet for fire.

  Hele siste semester er viet masteroppgaven på 30 studiepoeng. Dersom du er i relevant arbeid kan du ta masteroppgaven som en del av din arbeidshverdag.

  I andre studieår kan du velge mellom to valgfrie emner. Det gis undervisning i emnene én gang hvert studieår.

  Studiene skal gjøre deg rustet til å møte arbeidslivet. Det vil være gjesteforelesere fra næringsliv og ekskursjoner til aktuelle bedrifter, i tillegg til den ordinære undervisningen.

  Det legges vekt på forskningsbasert undervisning ved at mange emner har forskningsartikler i pensum. 

  Laboratoriene tilknyttet studiet er utstyrt med avansert måleutstyr hvor du får mulighet til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid som assistent.

  Undervisningen foregår som en kombinasjon av

  • forelesninger
  • dataøvinger
  • laboratoriearbeid
  • regneøvinger
  • prosjektoppgaver
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Systemkrav til PC

  I denne utdanningen benytter du mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Vi anbefaler sterkt at du skaffer deg PC-laptop, ikke Mac.

  • Det er nødvendig med en laptop til 3D-modellering allerede i første semester, og da anbefaler vi en "gaming laptop" som har kraftige skjermkort som kan brukes til modelleringen. GPU bør være minimum Nvidia RTX 2060, eller Radeon RX5700, men ofte får du gaming-laptoper med bedre grafikkort enn det.
  • Laptopen bør ha 16 GB minne eller bedre. Prosessoren bør være Core-i5 med flere kjerner eller ekvivalent, gjerne bedre. Harddisken bør være på 500GB eller mer, vi anbefaler SSD.
  • Om du vil bruke Windows på Mac, krever det svært sterk ytelse på Mac-en, og det koster ofte uforholdsmessig mye, og fungerer ofte ikke så godt.
 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet er relevant for yrkesaktive ingeniører og beslektet fagpersonell med behov for økt kunnskap og kompetanse i fagområdene masterstudiet tilbyr.

  Etter masteren kan du jobbe videre som ingeniør innen

  • energi og miljø
  • bygg eller maskin
  • miljøproblematikk i bygg

  Utdanningen er også relevant for videre studier på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Studiets fagområde er internasjonalt, og obligatoriske emner kan derfor gjennomføres ved fakultetets samarbeidsinstitusjoner. 

  Du kan søke på studier i utlandet på eget initiativ, men om du ønsker å ta et semester i utlandet, bør du gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen på fakultetet. 

  Utveksling godkjennes av instituttleder etter individuell søknad i samsvar med gjeldende programplan.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Studenthistorier

Bilde av en smilende masterstudent Marianne Christiansen, med Campus Pilestredet på OsloMet i bakgrunnen.
Blir ekspert på miljøvennlige bygg

Bygninger står for 40 prosent av all energibruk, og 36 prosent av alle klimagassutslipp. Marianne tar master i hvordan bygg kan bli mer bærekraftige.

Portrett av Marie Flatmo Opsahl
Bedre rådgivning med master

– Du blir en solid og etterspurt rådgiver av å ta masterstudiet i energi og miljø i bygg, sier Marie.

Bilde av masterstudent Ole Martinus Harket Norbeck og bachelorstudent Nicholas Willoughby i åttende etasje i Pilestredet 35 hvor de energi og miljø i bygg-studiene holder til. I bakgrunnen er den en lyssjakt i bygget, med persienner på vinduene, og lys kommer ned fra taket.
– Foreningen gir oss faglig og sosialt påfyll

Studentforeningen Miljøet hjelper deg å knytte viktige kontakter og øke forståelsen av bransjen du skal inn i.

Bilde av Ivar Johan og Karoline
Jobbrelevant – og skikkelig godt miljø

– Masteren i energi og miljø i bygg er veldig rettet mot det vi skal jobbe med, sier Karoline.