– Foreningen gir oss faglig og sosialt påfyll

Bilde av masterstudent Ole Martinus Harket Norbeck og bachelorstudent Nicholas Willoughby i åttende etasje i Pilestredet 35 hvor de energi og miljø i bygg-studiene holder til. I bakgrunnen er den en lyssjakt i bygget, med persienner på vinduene, og lys kommer ned fra taket.

Her arrangerer studentene i energi og miljø i bygg faglige og sosiale sammenkomster. Alt for å øke trivselen og sikre et godt faglig og sosialt miljø.

Studenter fra fem kull

Studentforeningen Miljøet (miljoet.no) har om lag 100 medlemmer fra første året på bachelorstudiet til siste året på masterstudiet.

– I styret har vi representanter fra alle årskullene. På den måten blir det lettere å spre kjennskap til foreningen i alle klassene, forteller studentene Nicholas Ivar Willoughby og Ole Martinus Harket Norbeck.

Gjennom medlemskapet blir studentene også en del av bransjeorganisasjonen NemiTek, også kalt Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening.

Miljøet

Studentforeningen Miljøet har som mål å hjelpe studenter i energi og miljø i bygg til å øke forståelsen av bransjen og å stifte viktige relasjoner, for å øke trivselen og sikre et godt faglig og sosialt miljø i studietiden. 

Alle skulle bli med

Miljøet så dagens lys sommeren 2019. 

– Da satte vi oss ned, og begynte å spikre sammen en forening. Målet var at alle skulle bli med når de begynner på studiet, sier Ole Martinius.

– Vi ville skape en måte å samle studentene på. Det var litt mangel på sosiale arenaer der vi kunne arrangere ting, særlig etter at kroa til ingeniørstudentene ikke fantes lenger.

Studentene savnet noe på den sosiale siden, og noe på det faglige, som de ikke fikk gjennom OsloMet. Og foreningen viste seg å bli nyttig til begge deler. 

Bilde av masterstudent i energi og miljø i bygg, Ole Martinus Harket Norbeck, på verandaen i åttende etasje i Pilestredet 35. I bakgrunnen kan du se bygningsfasader og tak. Flere av takene med rør fra vvs-anlegg og takvinduer. Himmelen er lyseblå, og solen skinner.

– Uten foreningen hadde vi ikke blitt kjent på samme måten. Da hadde vi holdt oss i klassene, i hver sin klasse og hver sin gjeng, sier Ole Martinus Harket Norbeck. Foto: Olav-Johan Øye

Nettverk med næringslivet

Faglig ville de gjerne ha mer samhandling med næringslivet, hvor bedrifter kan presentere seg, og gi studentene eksempler på hva de kan jobbe med i framtiden.

De fikk raskt nettverk i næringslivet med å ta kontakt selv.

Sponset av bedrifter

– Nå er vi sponset av Multiconsult, GK og Erichsen & Horgen, og jobber med å skaffe oss et større nettverk. Vi sendte mail for å få sponsorer det første året, og møtte stor interesse, sier Nicholas.

– Vi får bedriftene til å komme og holde bedriftspresentasjoner. Noen bedrifter tar selv initiativ til bedriftsbesøk. Det er ofte spennende, da får vi ofte enda mer «hands on» på hva de driver med. 

Fagdag som årets happening

– Vi hadde en stor fagdag like før korona-pandemien kom i mars 2020, hvor vi inviterte fem forskjellige aktører fra bransjen som presenterte ett spesifikt prosjekt de holdt på med. I tillegg var vi på bedriftsbesøk hos GK og Erichsen & Horgen sier Ole Martinius.

– Vi vil gjerne ha en fagdag hvert år, som en årets happening. Vi må selvfølgelig se an hvordan korona utarter seg framover før vi gjør det igjen. 

Bilde av bachelorstudetn Nicholas Ivar Willoughby ved hovedinngangen til Pilestredet 35 i Oslo. Bygget huser ingeniør- og datafagene på OsloMet. Avspeilet på glassdørene ser vi bygningsfasader i solskinn.

– Vi blir kollegaer i framtiden vi som går her, og da er jo viktig å få relasjoner til medstudenter, sier Nicholas Ivar Willoughby. Det er også viktig å få informasjon om bransjen og kva utdanningen kan brukes til i arbeidslivet, framhever han. Foto: Olav-Johan Øye

Annerledes under korona

Å drive forening under korona-pandemien har vært annerledes. 

Det har naturligvis vært vanskelig å få til fysiske møter. Fokuset har i stedet vært å styrke foreningens hjemmesider, med intervjuer med studenter og annen informasjon. 

På nettsidene vil de også legge ut bacheloroppgaver fra bedrifter, sommerjobber og stillingsutlysninger, slik at folk blir mer oppmerksomme på jobber de kan søke på. Å formidle informasjon om bransjen er også aktuelt.

Selv om de har valgt å holde seg unna fysiske arrangementer, har de likevel fått til ett møte med quiz under pandemien. 

Da det uansett blir svært mye skjermbruk for studentene, har ikke foreningen vært så aktiv med nettbaserte møter under korona.

Få med studentene fra studiestart

Nicholas som nå går tredje året på bachelorstudiet, og Ole Martinus som tar master første året, har klart for seg at ambisjonen fremdeles er at Miljøet skal være en aktiv del av studiestarten. At studentene skal bli med, med en gang. 

– Hvordan går dere fram for å rekruttere nye medlemmer?

– De blir kontaktet direkte. Ellers har vi for eksempel også vært inne i øvingstimene i første klasse, og i alle Facebook-gruppene i de ulike kullene, der vi publiserer ulike arrangementer, sier Nicholas.

Bilde fra en pause i et kveldsseminar i studentforeningen Miljøet. Seminaret holdes i et auditorium på OsloMet, og studentene står i grupper og snakker sammen. Bildet er tatt før Korona-krisen.

Fra en pause i kveldsseminar i studentforeningen Miljøet, ikke så lenge før Korona-pandemien. Foto: Olav-Johan Øye

Lettere å bli kjent i en forening

Miljøet har fått god respons fra studentene. Quiz er veldig populært, og det har vært stor interesse for fagdagene. 

Det har vært bedriftspresentasjoner i flere år før foreningen ble startet, men det ble mer interesse og bedre oppmøte etter at den kom på banen.

– Jeg tror foreningen er viktig for studentene. At de har en forening å forholde seg til og at den arrangerer møter slik at folk kan møte hverandre, sier Ole Martinius.

– Uten foreningen hadde vi ikke blitt kjent på samme måten. Da hadde vi holdt oss i klassene, i hver sin klasse og hver sin gjeng. 

– Når vi har en forening på tvers, er det lettere å bli kjent.

Blir kollegaer i framtiden

– Vi blir jo kollegaer i framtiden vi som går her, og da er viktig å få til relasjoner til medstudenter, sier Nicholas.

– Vi oppfordrer alle nye studenter til å melde seg inn. Det er veldig viktig for trivsel og samhold, spesielt for nye studenter, å få informasjon om bransjen, som de mangler når de begynner. 

Får vite mer om hva utdanningen kan brukes til

Det er mange som starter på utdanningen som ikke vet helt hva de går til, og de får ikke svar på alle spørsmålene sine bare gjennom universitetet, sier Ole Martinius.

– Vi prøver å gi svar på det som universitetet ikke gir svar på. Ved å vise hva folk har gjort med utdanningen, intervjuer om hva man kan bli, og kunnskap om bransjen, sier Nicholas.

– Har dere fått noe respons i fra fagmiljøet på OsloMet, fra lærerne?

– Det vi har hørt, er utelukkende positivt. Og mange synes det er veldig bra, det synes også sponsorene våre. De synes det er veldig viktig at vi tar ansvar, og prøver å hjelpe de med å skape kontakt, sier Ole Martinius.

En bransje med mye ressurser

Pengene de får fra sponsorene nyttes også til sosiale tiltak, som for eksempel Quiz og andre sosiale arrangementer.

– Dere er jo heldig å ha en bransje der det er mye aktivitet og penger, store selskap og bedrifter, og fagmedia. Er det en fordel for dere at det er mye ressurser i bransjen?

– Det er naturligvis en fordel. Da er det lettere å få gjennomført ting, avslutter Nicholas.

Bildet øverst i artikkelen er av Nicholas Ivar Willoughby (til høyre) og Ole Martinus Harket Norbeck i Pilestredet 35 i Oslo, der ingeniør- og datautdanningene holder til.

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun sitter på et kontor med to store dataskjermer i bakgrunnen.
Ble ingeniør i energi og miljø i bygg – gikk rett ut i kremjobb

I Multiconsults topp moderne hovedkontor på Skøyen jobber Prabriti Tiwari med 3D-design og modellering av tekniske systemer i bygg. – Veldig spennende, sier 24-åringen, som har en fersk bachelor fra OsloMet på CV-en.

Bilde av Johar, til høyre, og Tawfeq i mikrobiologilaben. Framfor seg har de hamp, sopp og prototyper. Bak kan du se laboratoriemøbler og utstyr.
Vil finne ut om sopp kan isolere hus

Kan sopp lage fornybart og energivennlig byggemateriale, spør studentene.

På bildet har studenten Jacob VR-briller på, og på en skjerm kan vi se hvordan han navigerer seg gjennom et bygg.
Ser feil og muligheter med VR-briller

Tenk deg at du kan se alle detaljer i et hus før det blir bygd, slik at feil kan rettes før du starter byggingen.

Bilde av en smilende masterstudent Marianne Christiansen, med Campus Pilestredet på OsloMet i bakgrunnen.
Blir ekspert på miljøvennlige bygg

Bygninger står for 40 prosent av all energibruk, og 36 prosent av alle klimagassutslipp. Marianne tar master i hvordan bygg kan bli mer bærekraftige.

Portrett av Marie Flatmo Opsahl
Bedre rådgivning med master

– Du blir en solid og etterspurt rådgiver av å ta masterstudiet i energi og miljø i bygg, sier Marie.

Bilde av Ivar Johan og Karoline
Jobbrelevant – og skikkelig godt miljø

– Masteren i energi og miljø i bygg er veldig rettet mot det vi skal jobbe med, sier Karoline.

Publisert: 30.04.2021 | Olav-Johan Øye