Praksis gir innsikt og erfaring

Rikke foran en legovegg. Det står tre barn med ryggen til og bygger med lego.

– Instituttet har et godt etablert samarbeid med mange spennende skoler og formidlingsarenaer rettet mot fagområdene design, kunst og håndverk, og drama- og teaterkommunikasjon, forteller June Oline Kunnikoff, undervisningsleder ved Institutt for estetiske fag på OsloMet.   

– På PPU og flere av de andre studiene våre, samarbeider studentene med grunnskoler, videregående skoler, kulturskoler, museer og andre pedagogiske arenaer i Oslo og Akershus.  

– Edvard Munch, Elvebakken, Hartvig Nissen, Vika og Nasjonalmuseet er noen av stedene studentene blir bedre kjent med, sier hun.  

– Praksisen skal være arbeidslivsrelevant og gi variert erfaring med hverdagen studentene kan møte etter studiene. Vi samrår oss med studentene om praksisplassering, for å sikre at de både får brukt kompetanse de allerede har, men samtidig får nye utfordringer, forklarer Kunnikoff.

– Dette er en utrolig viktig del av studiet, for det er via praksis du virkelig blir kjent med og får utfordret deg selv som fremtidig lærer, understreker undervisningslederen.  

– Læringskurven er bratt og i møte med elevene bruker studentene det de har lært via fag, pedagogikk og fagdidaktikk. Studentene får også øvd seg på å samarbeide, være en god kollega og veilede hverandre. 

– I tillegg ser vi at mange av våre PPU-studenter får relevant jobb i skole og formidlingsarbeid allerede før de er ferdige med studiene hos oss. Flere av studentene ender opp med å sikre seg jobb på arbeidsplasser de har blitt kjent med i løpet studiet. Praksis er en viktig inngang til yrkeslivet. 

Rikke sitter i en slags vogn sammen med et barn.

Rikke på Biblo Tøyen.

Biblo Tøyen

Rikke Sund Carlsen tar PPU i design, kunst og håndverk på deltid. Hun har hatt praksis på Biblo Tøyen, Deichmanske bibliotek - et bibliotek for barn mellom 10-15 år. 

– Biblo er barnas eget bibliotek hvor voksne ikke har adgang, forklarer Rikke.  
 
– Biblo er åpent hver dag og har ulike aktiviteter som gaming, syverksted, brettspill, tegnekurs, matlaging eller hva som helst som barna har lyst til å lage eller finne på! 

– I praksisperioden har jeg vært med på mye forskjellig og veldig mye gøy, forteller hun ivrig.  

– Jeg har vært med på Biblo Bokshow på mandager, Tegnetirsdag, hatt kreativt verksted på onsdager, laget mat med barna på Biblo-kjøkken, hatt bokverksted, Ramadan-verksted og syverksted.  

– Jeg synes det er en utrolig fin opplevelse når jeg ser at barna opplever mestring og har det gøy med å skape ting og bruke fantasien sin. 

Rikke opplever praksisperiodene som veldig viktige.  

– Det er så mye man ikke kan lære uten å gjøre og oppleve det. Både i møte med mennesker, materialer, teknikker og det sosiale. I tillegg tror jeg vi forstår teorien bedre etter å ha vært i praksis.  

Hun trives godt på studiet og anbefaler det gjerne. 

– Studiet er så bra! Masse fine mennesker med så mye ulik og interessant erfaring.  

Portrett av Leone ute på OsloMet.

Leone på OsloMet.

Hartvig Nissen videregående

Leone Hjermundrud Svanes tar praktisk pedagogisk utdanning i drama- og teaterkommunikasjon. Hun har vært i praksis på Hartvig Nissen videregående skole.  

– Der har jeg vært i 1. og 3. klasse på dramalinjen, forteller Leone.  

– I 1. klasse gjennomførte vi en workshop knyttet til miming, hvor elevene skulle lage visninger inspirert av stumfilmtradisjonen og fremføre disse for hverandre. I 3. klasse har vi jobbet mest med å ferdigstille hovedproduksjonen deres, Bjørnene av Fredrik Høyer.  

– Praksisen har vært morsom og krevende, sier hun. 

– Det har vært spennende å bli kjent med seg selv som lærer for eldre ungdom, og se at de kan oppleve meg som en trygg voksenperson, på tross av kort aldersspenn. 

– Praksisperiodene har også gjort at jeg føler meg tryggere på min rolle som lærer. Nå er jeg litt mer klar til å begynne å jobbe. 

Leone synes studiet har vært mer krevende enn forventet, men hun trives godt.  

– Jeg har fått utfordret meg masse - og jevnlig. Det har gjort hverdagen variert. Og jeg har lært utrolig mye.  

– Studiemiljøet er også supert. Både i praksisperioden og generelt innen drama, jobber vi ofte i grupper. Da må en lære seg å samarbeide. Vi blir også godt kjent, og det skaper trygghet.  

Karen sitter på et bord i et grupperom. I bakgrunnen er det et klesstativ, hyller og noen utstillingsdukker.

Karen i praksis på Edvard Munch videregående skole.

Edvard Munch videregående skole

Karen Elisabeth Gjelsvik Hetland tar PPU i design, kunst og håndverk. Hun har vært i praksis på Edvard Munch videregående skole, avdeling Håndverk, design og produktutvikling ved tekstilfagene. 

– Praksisperioden har vært fantastisk! Utrolig fin gruppe elever, hyggelige kollegaer og miljø, samt en faglig dyktig, engasjert og varm praksislærer. Vi hadde så mange fine samtaler! 

– Min gruppe fikk ansvar for å lage, samt gjennomføre et undervisningsopplegg for VG2. Vi fikk en «bestilling» fra praksislærerne våre med ønsker for perioden. I praksisgruppen snakket vi derfor om våre ulike kompetansefelt og laget et opplegg basert på praksisgruppens kompetanse og erfaringer, samt praksislærers ønsker.   

– Har du fått noen aha-opplevelser underveis? 

– Mange. Sist jeg var i praksis var jeg på en barneskole. Der var det mer brannslukning og kontroll i fokus, smiler hun.  

– På videregående opplevde jeg at elevene arbeidet fokusert, engasjert og veldig selvstendig. Jeg måtte jobbe med meg selv for å ta et steg tilbake, og la elevene få lov til å jobbe uforstyrret. Nivået var faglig høyt og elevene droppet pausene – det virket som de var i en flytsone, og koste seg med arbeidet, fremfor bare det å bli ferdig med oppgaven. 

– Vi fikk også innblikk i hvor mange ulike arbeidsoppgaver vår praksislærer hadde, alt fra kontaktlærerrolle, vurdering, årsplaner, kollegialt samarbeid, fagteam og profesjonsfelleskap, diverse møter, samt individuelle elevoppfølginger. Det var mye å ta inn over seg, forteller Karen.   

– Jeg ble også overrasket over hvor mye omsorg jeg fikk for elevene på tross av den korte tiden jeg var der. 

Som sine medstudenter synes Karen at praksis er svært viktig.  

– Det har gjort meg trygg på at det å gå inn i læreryrke er riktig for meg. Det gir et godt grunnlag for å forstå omfanget av rollen og hvor viktig den er. Samtidig skjer det så utrolig mye mer positivt i skolen enn media gir inntrykk av.  

Hun roser studiemiljøet.  

– Vi er en klasse med cirka 25 personer. Noen kommer rett fra bachelor, mens andre som meg har lang fartstid i ulike kreative og skapende bransjer. Vi er kunstnere, designer eller jobber med interiør eller arkitektur. Mye spennende kompetanse i et lite rom altså. Jeg føler vi spiller godt på hverandre og at alle bidrar med mye, på ulike måter. Det er fint!

Studenthistorier

Ann Merethe i arbeidsskjorte i verkstedet på Spenn.
En utdanning, mange muligheter

Møt fire tidligere faglærerstudenter i design, kunst og håndverk som bruker utdanningen sin på ulike måter i yrkeslivet.

De fire studenten er samlet rundt en sløydbenk der Bjørnar jobber med en ting.
Drømmejobben er å bli lærer i kunst og håndverk

– På studiet opplever jeg arbeidslyst, inspirasjon og mestring i faget, noe jeg håper jeg kan gi videre til mine fremtidige elever, forteller Aurora.

Frida Catarina Rodrigues som smiler foran utsikten over Lisboa.
Fridas eksamensarbeid til Nasjonalmuseet

Eksamensarbeidet til tidligere faglærerstudent i design, kunst og håndverk, Frida Catarina Rodrigues, selges i museumsbutikken til det nye Nasjonalmuseet.