Norwegian version
Anne Cathrine Thurmann-Moe

Anne Cathrine Thurmann-Moe

Scientific publications

Thurmann-Moe, Anne C; Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne (2021). Single case design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak. En gjennomgang av aktuelle analysemetoder for vurdering av effekt. Spesialpedagogikk . Vol. 86.
http://hdl.handle.net/10852/89973

Thurmann-Moe, Anne C; Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne (2021). The impact of articulatory consciousness training on reading and spelling literacy in students with severe dyslexia: an experimental single case study. Annals of Dyslexia .
http://hdl.handle.net/10852/89972

Thurmann-Moe, Anne C; Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne (2021). Effects of Articulatory Consciousness Training in First Graders with a Reading Delay: A Randomised Control Trial. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10852/89962

Bjerkan, Kirsten Meyer; Monsrud, May-Britt; Thurmann-Moe, Anne C (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. ISBN: 978-82-05-42386-2. 190 p. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete