English version
Anne Cathrine Thurmann-Moe

Anne Cathrine Thurmann-Moe

Vitenskapelige publikasjoner

Thurmann-Moe, Anne C ; Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne (2021). Single case design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak. En gjennomgang av aktuelle analysemetoder for vurdering av effekt. Spesialpedagogikk. Vol. 86.
http://hdl.handle.net/10852/89973

Thurmann-Moe, Anne C ; Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne (2021). The impact of articulatory consciousness training on reading and spelling literacy in students with severe dyslexia: an experimental single case study. Annals of Dyslexia.
https://doi.org/10.1007/s11881-021-00225-1

Thurmann-Moe, Anne C ; Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne (2021). Effects of Articulatory Consciousness Training in First Graders with a Reading Delay: A Randomised Control Trial. 17 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1869823

Thurmann-Moe, Anne Cathrine (2019). Monsrud M, Rydland V, Geva E, Thurmann-Moe AC, Lyster SH (2019). The advantages of jointly considering first and second language vocabulary skills among emergent bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. https://dx.doi.org/10.1080/13670050.2019.1624685. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.
https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1624685

Thurmann-Moe, Anne Cathrine (2017). Prediksjon av leseforståelse hos flerspråklige elever i longitudinelt perspektiv. Spesialpedagogikk.

Bjerkan, Kirsten Meyer; Monsrud, May-Britt; Thurmann-Moe, Anne C (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. ISBN: 978-82-05-42386-2. 190 s. Gyldendal Akademisk.

Thurmann-Moe, Anne Cathrine ; Bjerkan, Kirsten Meyer; Monsrud, May-Britt (2012). Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk. NOA - Norsk som andrespråk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig