Norwegian version
Anders Kristoffersen

Anders Kristoffersen

Scientific publications

Kristoffersen, Anders (2018). Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3058These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete