Norwegian version
Anders Kristoffersen

Anders Kristoffersen

Scientific publications

Kristoffersen, Anders (2018). Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 3.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete