English version
Anders Kristoffersen

Anders Kristoffersen

Vitenskapelige publikasjoner

Kristoffersen, Anders (2018). Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3058Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig