Norwegian version
Christoffer Eilifsen

Christoffer Eilifsen

Scientific publications

Arntzen, Erik; Halvorsen, Lars Rune; Eilifsen, Christoffer (2021). Respondering i henhold til stimulusekvivalens som en funksjon av antall trials vs. antall programmerte konsekvenser i etablering av baselinerelasjonene. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 48.
https://hdl.handle.net/11250/3027580

Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (2021). Mediated Generalization and Stimulus Equivalence. Perspectives on Behavior Science .

Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (2017). Effects of Immediate Tests on the Long-Term Maintenance of Stimulus Equivalence Classes. The Psychological Record . Vol. 67.

Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (2015). Effects of Training Structure and the Passage of Time on Trained and Derived Performance. The Psychological Record . Vol. 65.

Arntzen, Erik; Petursson, Petur I.; Sadeghi, Pedram; Eilifsen, Christoffer (2015). Equivalence class formation in accuracy or speed conditions: immediate emergence, adduction, and retention. The Psychological Record . Vol. 65.

Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (2014). Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/2562

Fields, Lanny; Arntzen, Erik; Nartey, Richard K.; Eilifsen, Christoffer (2012). Effects of a meaningful,a discriminative, and a meaningless stimulus on equivalence class formation. Journal of The Experimental Analysis of Behavior . Vol. 97.
http://hdl.handle.net/10642/1154

Arntzen, Erik; Braaten, Live Fay; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer (2011). Response to sample requirements in conditional discrimination procedures. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/1072

Eilifsen, Christoffer; Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (2011). Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/969

Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (2011). Single-subject withdrawal designs in delayed matching-to-sample procedures. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/1073

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete