Norwegian version
Celine Pedersen

Celine Pedersen

Scientific publications

Pedersen, Celine (2021). "Saaledes utrustet vil politiet ved enhver anledning være situationens herre": Politiutdanningens operative politifag (1920-2020). Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Sørli, Vanja Lundgren; Egge, Marit (Ed.). Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. p. 419-446. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Celine ; Damen, Marie-Louise (2021). Politielever og politistudenter gjennom hundre år. Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Sørli, Vanja Lundgren; Egge, Marit (Ed.). Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. p. 253-288. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete