Norwegian version
Celine Pedersen

Celine Pedersen

Scientific publications

Pedersen, Celine (2021). "Saaledes utrustet vil politiet ved enhver anledning være situationens herre": Politiutdanningens operative politifag (1920-2020). Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Del 3, Kapittel 14. p. 419-446. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Celine; Damen, Marie-Louise (2021). Politielever og politistudenter gjennom hundre år. Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Del 2, Kapittel 8. p. 253-288. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete