Norwegian version
Eva Marie Toreld

Eva Marie Toreld

Scientific publications

Olsen, Eva; Paulsberg, André; Toreld, Eva Marie (2019). Ett sted går grensen? Selvbestemmelse og medvirkning i psykososial praksis. Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen (Ed.). Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. p. 312-342. Gyldendal Akademisk.

Toreld, Eva Marie ; Haugli, Kristin Opaas; Svalastog, Anna Lydia (2018). Maintaining normality when serving a prison sentence in the digital society. Croatian Medical Journal. Vol. 59.
https://doi.org/10.3325/cmj.2018.59.335These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete