English version
Eva Marie Toreld

Eva Marie Toreld

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Eva; Paulsberg, André; Toreld, Eva Marie (2019). Ett sted går grensen? Selvbestemmelse og medvirkning i psykososial praksis. Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen (Red.). Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. 12. s. 312-342. Gyldendal Akademisk.

Toreld, Eva Marie; Haugli, Kristin Opaas; Svalastog, Anna Lydia (2018). Maintaining normality when serving a prison sentence in the digital society. Croatian Medical Journal . Vol. 59.
http://hdl.handle.net/11250/2598085Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig