English version
Eva Marie Toreld

Eva Marie Toreld

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kleven, Jeanette; Sundet, Anja Schanke; Hauger, Solveig Lægreid; Løvstad, Marianne; Toreld, Eva Marie (2024). Rus- og psykiske helseplager etter alvorlig sykdom eller skade – pasienters erfaringer fra recoveryprosessen. Fontene forskning. Vol. 17.

Toreld, Eva Marie ; Innvær, Simon (2024). Tilbakeføringsarbeid fra fengsel til samfunnet. Fontene forskning. Vol. 17.

Toreld, Eva Marie ; Foss, Espen Marius (2024). Imprisoned in an analogue bubble in digital society: Re/integration work in Norwegian high security prisons. Nordic Journal of Criminology. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/njc.25.2.2

Olsen, Eva; Paulsberg, André; Toreld, Eva Marie (2019). Ett sted går grensen? Selvbestemmelse og medvirkning i psykososial praksis. Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J.; Lile, Hadi Strømmen (Red.). Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. s. 312-342. Gyldendal Akademisk.

Toreld, Eva Marie ; Haugli, Kristin Opaas; Svalastog, Anna Lydia (2018). Maintaining normality when serving a prison sentence in the digital society. Croatian Medical Journal. Vol. 59.
https://doi.org/10.3325/cmj.2018.59.335Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig