Norwegian version
Fredrik Wulfsberg

Fredrik Wulfsberg

About

For ongoing research and CV visit my personal webpage https://sites.google.com/site/fredrikwulfsberg/

Fields of study

Academic disciplines

Economics

Subject areas

Labour markets and wage formation   Macroeconomics   Price setting

Scientific publications

Wulfsberg, Fredrik (2022). Handlingsregelen sikrer ikke realverdien av oljefondet og gir uforutsigbar finanspolitikk. Samfunnsøkonomen .

Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (2021). Covid-19 og makroøkonomisk politikk. Samfunnsøkonomen . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/10852/91493

Moen, Espen Rasmus; Wulfsberg, Fredrik; Aas, Øyvind Nilsen (2019). Price Dispersion and the Role of Stores. The Scandinavian Journal of Economics .
https://hdl.handle.net/11250/2675662

Wulfsberg, Fredrik (2018). Har vi klart å spare oljeinntektene?. Samfunnsøkonomen . Vol. 32.

Wulfsberg, Fredrik (2016). Inflation and Price Adjustments: Micro Evidence from Norwegian Consumer Prices 1975-2004. American Economic Journal: Macroeconomics . Vol. 8.

Martinsen, Kjetil; Ravazzolo, Francesco; Wulfsberg, Fredrik (2014). Forecasting macroeconomic variables using disaggregate survey data. International Journal of Forecasting . Vol. 30.

Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (2014). Wage Rigidity, Inflation, and Institutions. The Scandinavian Journal of Economics . Vol. 116.

Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (2009). How strong is the macroeconomic case for downward real wage rigidity?. Journal of Monetary Economics . Vol. 56.

Holden, Steinar; Wulfsberg, F (2008). Downward nominal wage rigidity in the OECD. 15 p. Advances in Macroeconomics . Vol. 8.

Wulfsberg, Fredrik (1997). An Application of Wage Bargaining Models to Norwegian Panel Data. Oxford Economic Papers . Vol. 49.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete