English version
Fredrik Wulfsberg

Fredrik Wulfsberg

Kort om

For ongoing research and CV visit my personal webpage https://sites.google.com/site/fredrikwulfsberg/

UNDERVISNING
* Makro 1 (ØASØK1100) på Bachelor
* Makroøkonomisk politikk (ØASØK4000) på Master i økadm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Arbeidsmarked og lønnsdannelse   Makroøkonomi   Prissetting

Vitenskapelige publikasjoner

Wulfsberg, Fredrik (2022). Handlingsregelen sikrer ikke realverdien av oljefondet og gir uforutsigbar finanspolitikk. Samfunnsøkonomen.

Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (2021). Covid-19 og makroøkonomisk politikk. Samfunnsøkonomen. Vol. 35.
http://hdl.handle.net/10852/91493

Moen, Espen Rasmus; Wulfsberg, Fredrik ; Aas, Øyvind Nilsen (2019). Price Dispersion and the Role of Stores. The Scandinavian Journal of Economics.
https://doi.org/10.1111/sjoe.12356

Wulfsberg, Fredrik (2018). Har vi klart å spare oljeinntektene?. Samfunnsøkonomen. Vol. 32.

Wulfsberg, Fredrik (2016). Inflation and Price Adjustments: Micro Evidence from Norwegian Consumer Prices 1975-2004. American Economic Journal: Macroeconomics. Vol. 8.
https://doi.org/10.1257/mac.20140095

Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (2014). Wage Rigidity, Inflation, and Institutions. The Scandinavian Journal of Economics. Vol. 116.
https://doi.org/10.1111/sjoe.12052

Martinsen, Kjetil; Ravazzolo, Francesco; Wulfsberg, Fredrik (2014). Forecasting macroeconomic variables using disaggregate survey data. 13 s. International Journal of Forecasting. Vol. 30.
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013.02.003

Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (2009). How strong is the macroeconomic case for downward real wage rigidity?. Journal of Monetary Economics. Vol. 56.
https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2009.03.012

Holden, Steinar; Wulfsberg, F (2008). Downward nominal wage rigidity in the OECD. 15 s. Advances in Macroeconomics. Vol. 8.
https://doi.org/10.2202/1935-1690.1651

Wulfsberg, Fredrik (1997). An Application of Wage Bargaining Models to Norwegian Panel Data. Oxford Economic Papers. Vol. 49.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig