Mads Greaker

Mads Greaker

Vitenskapelige publikasjoner

Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Rosendahl, Knut Einar (2019). The case for a supply-side climate treaty. Science . Vol. 365.

Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; hoel, michael; Lund, Diderik; Nyborg, Karine; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (2018). Parisavtalen og oljeeksporten. Samfunnsøkonomen . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2567306

Fischer, Carolyn; Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (2018). Strategic technology policy as a supplement to renewable energy standards. Resource and Energy Economics . Vol. 51.

Greaker, Mads; Kristoffersen, Mats (2017). Lading av elbiler: Bør vi godta flere standarder?. Samfunnsøkonomen . Vol. 131.
https://www.samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnso...

Greaker, Mads; Grimsrud, Kristine; Lindholt, Lars (2017). The potential resource rent from Norwegian fisheries. Marine Policy . Vol. 84.

Andersen, Jørgen Juel; Greaker, Mads (2017). Emission Trading with Fiscal Externalities: The Case for a Common Carbon Tax for the Non-ETS Emissions in the EU. Environmental and Resource Economics . Vol. 71.

Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel; Rosendahl, Knut Einar (2017). Environmental Policy and the Direction of Technical Change. The Scandinavian Journal of Economics . Vol. 120.
http://hdl.handle.net/11250/2566820

Fischer, Carolyn; Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (2017). Robust technology policy against emission leakage: The case of upstream subsidies. Journal of Environmental Economics and Management . Vol. 84.

Fischer, Carolyn; Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (2016). Are Renewable Energy Subsidies in Need of Reform?. Strand, Jon (Red.). The Economics and Political Economy of Energy Subsidies. 11. s. 255-272. MIT Press.

Greaker, Mads; Hoel, Michael Olaf; Rosendahl, Knut Einar (2014). Does a renewable fuel standard for biofuel reduce climate costs?. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/11250/2479171

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig