English version
Mads Greaker

Mads Greaker

Vitenskapelige publikasjoner

Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Hoel, Michael (2020). Should environmental R&D be prioritized?. Resource and Energy Economics . Vol. 60.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=152...

Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (2020). Elbiler og toveislading - Fordeler for både bileiere og strømkunder. Samfunnsøkonomen .

Greaker, Mads; Vormedal, Irja; Rosendal, G. Kristin (2020). Environmental policy and innovation in Norwegian fish farming: Resolving the sea lice problem?. Marine Policy . Vol. 117.
https://hdl.handle.net/11250/2673599

Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kverndokk, Snorre (2019). Hva er framtiden for CCS?. Samfunnsøkonomen .
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=145...

Greaker, Mads; Golombek, Rolf; Hoel, Michael (2019). Global Impact of National Climate Policy in the Nordic Countries. Nordic Economic Policy Review .
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=143...

Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Rosendahl, Knut Einar (2019). The case for a supply-side climate treaty. Science . Vol. 365.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=144...

Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; hoel, michael; Lund, Diderik; Nyborg, Karine; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (2018). Parisavtalen og oljeeksporten. Samfunnsøkonomen . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2567306

Fischer, Carolyn; Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (2018). Strategic technology policy as a supplement to renewable energy standards. Resource and Energy Economics . Vol. 51.
http://hdl.handle.net/11250/2578208

Greaker, Mads; Kristoffersen, Mats (2017). Lading av elbiler: Bør vi godta flere standarder?. Samfunnsøkonomen . Vol. 131.
https://www.samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnso...

Greaker, Mads; Grimsrud, Kristine; Lindholt, Lars (2017). The potential resource rent from Norwegian fisheries. Marine Policy . Vol. 84.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig