Norwegian version
Inger Johanne Flatland

Inger Johanne Flatland

Publications and research

Dissemination

Sundet, Cecilie Mellingsæter; Flatland, Inger Johanne (2009). Å forske på barn - intervju med Kristin Haraldstad, Sølvi Helseth, Trygve Aasgaard, Nina Misvær og Astrid Melheim. Innblikk.

Flatland, Inger Johanne (2009). Barn og smerte - intervju med Hanne Reinertsen. Innblikk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete