English version
Inger Johanne Flatland

Inger Johanne Flatland

Administrative arbeidsområder

Forskningskvalitet   Personvern i forskning   Forskningssamarbeid   Forskningsetikk   Finansiering

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sundet, Cecilie Mellingsæter; Flatland, Inger Johanne (2009). Å forske på barn - intervju med Kristin Haraldstad, Sølvi Helseth, Trygve Aasgaard, Nina Misvær og Astrid Melheim. Innblikk.

Flatland, Inger Johanne (2009). Barn og smerte - intervju med Hanne Reinertsen. Innblikk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig