Norwegian version
Kaja Mjelstad

Kaja Mjelstad

Fields of study

Academic disciplines

Nordic literature

Subject areas

Children's literature   Early childhood education   Picture books   Preschool teacher education   Nordic literature and language

Scientific publications

Mjelstad, Kaja ; Solbakken, Hedvig (2023). «Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Ollianna. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 41.
https://doi.org/10.23865/barn.v41.5468These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete