English version
Kaja Mjelstad

Kaja Mjelstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordisk litteratur

Emner

Barnelitteratur   Barnehage   Bildebøker   Barnehagelærerutdanning   Nordisk språk og litteratur

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mjelstad, Kaja ; Solbakken, Hedvig (2023). «Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Ollianna. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 41.
https://doi.org/10.23865/barn.v41.5468Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig