Norwegian version
Kathrin Frøvik-Frei

Kathrin Frøvik-Frei

Scientific publications

Frøvik-Frei, Kathrin ; Riiser, Kirsti ; Kleffelgård, Ingerid (2022). Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: En kasus-kontrollstudie. Fysioterapeuten.
https://www.fysioterapeuten.no/barneogungdomsfysioThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete