English version
Kathrin Frøvik-Frei

Kathrin Frøvik-Frei

Kort om

Har i over 20 år jobbet som fysioterapeut, i all hovedsak i spesialisthelsetjenesten med (re)habilitering av pasienter med sentralnevrologiske lidelser. Har de siste 14 år jobbet som som spesialfysioterapeut for barn og unge, først ved Sunnaas Sykehus og så i barne- og ungdomshabilitering ved Sykehuset Østfold. Videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi og veiledningsmetodikk. Master i fysioterapi med fordypning på barn- og unge. Spesialkompetanse: (re)habilitering av barn- og unge etter ervervet hjerneskade. Jobber i 20% stilling ved OsloMET.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Frøvik-Frei, Kathrin ; Riiser, Kirsti ; Kleffelgård, Ingerid (2022). Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: En kasus-kontrollstudie. Fysioterapeuten.
https://www.fysioterapeuten.no/barneogungdomsfysio



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig