English version
Kathrin Frøvik-Frei

Kathrin Frøvik-Frei

Kort om

Jeg er spesialist i fysioterapi for barn og unge og har i over 20 år jobbet i spesialisthelsetjenesten med (re)habilitering av pasienter med sentralnevrologiske lidelser. De siste 16 år har jeg jobbet som som spesialfysioterapeut for barn og unge, først ved Sunnaas Sykehus og nå ved seksjon for barne- og ungdomshabilitering i Sykehuset Østfold. I tillegg til kliniske kurs og videreutdanninger har jeg videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi og veiledningsmetodikk. Jeg har en Master i fysioterapi med fordypning på barn- og unge. Spesialkompetansen min er (re)habilitering av barn- og unge etter ervervet hjerneskade. Jeg jobber i 20% stilling ved OsloMET siden høst 2023.

 

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Frøvik-Frei, Kathrin ; Riiser, Kirsti ; Kleffelgård, Ingerid (2022). Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: En kasus-kontrollstudie. Fysioterapeuten.
https://www.fysioterapeuten.no/barneogungdomsfysioPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig