English version
Kathrin Frøvik-Frei

Kathrin Frøvik-Frei

Kort om

Har i over 20 år jobbet som fysioterapeut, i all hovedsak i spesialisthelsetjenesten med (re)habilitering av pasienter med sentralnevrologiske lidelser. Har de siste 14 år jobbet som som spesialfysioterapeut for barn- og unge, først ved Sunnaas Sykehus og så i barne- og ungdomshabilitering ved Sykehuset Østfold. Videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi og veiledningsmetodikk. Master i fysioterapi med fordypning på barn- og unge. Spesialkompetanse: rehabilitering av barn- og unge etter ervervet hjerneskade.