Norwegian version
Marthe Rambøl Bjørknes

Marthe Rambøl Bjørknes

Research projects

Publications and research

Dissemination

Kadir, Lavin; Foss, Camilla ; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Nilsen, Marianne Kollerøs; Bjørknes, Marthe Rambøl ; Granås, Anne Gerd (2024). NARRATIVE-BASED DIGITAL LEARNING PLATFORM: A DYNAMIC APPROACH TO TEACHING PHARMACY HISTORY THROUGH PHARMACISTS’ STORIES. European association of faculties of pharmacy - yearly conference . European association of faculties of pharmacy.

Kadir, Lavin; Foss, Camilla ; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Nilsen, Marianne Kollerøs; Bjørknes, Marthe Rambøl ; Granås, Anne Gerd (2023). Farmasihistorier - digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie. Farmasidagene 2023. Norsk Farmasøytisk selskap.

Nilsen, Marianne Kollerøs; Holst, Lone; Kadir, Lavin; Waaseth, Marit; Foss, Camilla ; Bjørknes, Marthe Rambøl ; Granås, Anne Gerd (2023). Farmasihistorier. Farmasidagene 2023. Norsk farmasøytisk selskap.

Granås, Anne Gerd; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Foss, Camilla ; Nilsen, Marianne Kollerøs; Kadir, Lavin Dlshad; Bjørknes, Marthe Rambøl ; Rørvik, Elisabeth Moen (2023). Farmasihistorier, presentasjon av et farmasihistorisk prosjekt. Kulljubileum, Farmasi. Kull 98, Farmasiutdanningen i Tromsø.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete