Norwegian version
Marthe Rambøl Bjørknes

Marthe Rambøl Bjørknes

Research projects

Publications and research

Dissemination

Kadir, Lavin; Foss, Camilla; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Nilsen, Marianne Kollerøs; Bjørknes, Marthe Rambøl; Granås, Anne Gerd (2023). Farmasihistorier - digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie. Farmasidagene 2023. Norsk Farmasøytisk selskap.

Granås, Anne Gerd; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Foss, Camilla; Nilsen, Marianne Kollerøs; Kadir, Lavin Dlshad; Bjørknes, Marthe Rambøl; Rørvik, Elisabeth Moen (2023). Farmasihistorier, presentasjon av et farmasihistorisk prosjekt. Kulljubileum, Farmasi. Kull 98, Farmasiutdanningen i Tromsø.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete