Norwegian version
Randi Tofthagen

Randi Tofthagen

Research groups

Scientific publications

Vegerstøl, Kristin; Tofthagen, Randi (2022). Brukererfaringer med samarbeidende dokumentasjon i en akuttpsykaitrisk avdeling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 19.

Tofthagen, Randi; Gabrielsson, Sebastian; Fagerström, Lisbeth; Haugerud, Lena-Maria; Lindgren, Bitt-Marie (2021). Men who self harm - A scoping review of a complex phenomenon. Journal of Advanced Nursing .
https://hdl.handle.net/11250/3026922

Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (2017). Former patients' experiences of recovery from self-harm as an individual, prolonged learning process: a phenomenological hermeneutical study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 73.

Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (2014). Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Patients Suffering from Self-Harm. 10 p. Nursing Research and Practice .
http://hdl.handle.net/11250/2373891

Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (2013). Mental health nurses' experiences of understanding persons suffering from self harm – a balance between life and death. Royal College of Nursing, London (Ed.). Book of abstracts: RCN 2013 international nursing research conference. Abstract. p. 5-5.

Tofthagen, Randi; Fagerstrøm, Lisbeth (2010). Clarifying self-harm through evolutionary concept analysis. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 24.

Tofthagen, Randi; Fagerstrøm, Lisbeth (2010). Rodgers' evolutionary concept analysis - a valid method for developing knowledge in nursing science. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 24.

Tofthagen, Randi (2004). Et møte mellom to virkeligheter - Hvordan erfarer den psykiatriske sykepleier å skape en hjelpende relasjon med det psykotiske mennesket?. Vård i Norden . Vol. 24.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete