English version
Randi Tofthagen

Randi Tofthagen

Kort om

Jeg leder en forskningsgruppe i samarbeid med Åbo akademiet, Umeå universitet og Luleå tekniske universitet samt brukorganisasjonene LFFS Norge og SHEDO Sverige. Vi forsker på menn sine erfaringer med selvskade og bedringsprosesser (recovery).

Vitenskapelige publikasjoner

Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (2017). Former patients' experiences of recovery from self-harm as an individual, prolonged learning process: a phenomenological hermeneutical study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 73.

Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (2014). Mental Health Nurses’ Experiences of Caring for Patients Suffering from Self-Harm. 10 s. Nursing Research and Practice .
http://hdl.handle.net/11250/2373891

Tofthagen, Randi; Talseth, Anne-Grethe; Fagerström, Lisbeth (2013). Mental health nurses' experiences of understanding persons suffering from self harm – a balance between life and death. Royal College of Nursing, London (Red.). Book of abstracts: RCN 2013 international nursing research conference. Abstract. s. 5-5.

Tofthagen, Randi; Fagerstrøm, Lisbeth (2010). Clarifying self-harm through evolutionary concept analysis. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 24.

Tofthagen, Randi; Fagerstrøm, Lisbeth (2010). Rodgers' evolutionary concept analysis - a valid method for developing knowledge in nursing science. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 24.

Tofthagen, Randi (2004). Et møte mellom to virkeligheter - Hvordan erfarer den psykiatriske sykepleier å skape en hjelpende relasjon med det psykotiske mennesket?. Vård i Norden . Vol. 24.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig