Norwegian version
Kristine Storsve

Kristine Storsve

Scientific publications

Storsve, Kristine (2021). Den teatrale kroppen - i spennet mellom disiplinering og lek. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 10.
https://doi.org/10.7577/information.4145

Storsve, Kristine ; Gjærum, Rikke Gürgens ; Rasmussen, Bjørn K. (2021). Drama as democratic and inclusive practice. Youth Theatre Journal. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/08929092.2021.1891164

Storsve, Kristine ; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom?. Peripeti. Vol. 16.
http://hdl.handle.net/11250/2635435

Storsve, Kristine ; Gjærum, Rikke Gürgens ; Rasmussen, Bjørn K. (2019). Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-14These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete