Norwegian version
Kristine Storsve

Kristine Storsve

Scientific publications

Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (2021). Drama as democratic and inclusive practice. Youth Theatre Journal . Vol. 35.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/089290...

Storsve, Kristine (2021). Den teatrale kroppen - i spennet mellom disiplinering og lek. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 10.

Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (2019). Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom?. Peripeti . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/11250/2635435

Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (2019). Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 1.
https://hdl.handle.net/10037/15843These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete