Norwegian version
Tone Celine Sundseth Thorgrimsen

Tone Celine Sundseth Thorgrimsen

About

Communications adviser and media contact at NIBR.

Administrative field of work

Social media   Media training   Media contact   Internal communication   Research communication   Web publishing   Web Editor   Press contact   Strategic communication

Publications and research

Dissemination

Deineko, Oleksandra ; Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth (2024). Oleksandra Deineko er flyktning og underviser studenter i Kharkiv på nett fra Norge.
https://www.forskning.no/forskning-krig-oslomet/ol

Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth (2022). Norsk-russisk helsesamarbeid suksess mot alle odds. Forskning.no.
https://forskning.no/helse-helsetjenester-oslomet/

Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth ; Bartnes, Gudmund; Fleten, Stein-Erik (2014). Laveste kraftpris på halvannet år. Nationen.
http://www.nationen.no/naering/laveste-kraftpris-pThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete