Norwegian version
Vibeke Holst

Vibeke Holst

Scientific publications

Holst, Vibeke (2011). Skolejuss og ny grunnskolelærerutdanning Forventninger og realiteter. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Ed.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. 19. p. 213-224. Tapir Akademisk Forlag.

Holst, Vibeke (2008). Ledelse og makt i den norske skolen med fokus på nasjonale prøver. Michelet, Simon (Ed.). Mangfold i klasserommet. Del 4. p. 47-60. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Holst, Vibeke (2004). Kommentarer til flerfaglig arbeid høst 2001 og høst 2002. Michelet, Simon Fredrik; Waldermo, Gunnar; Skjong, Synnøve (Ed.). Rapport Fleirfagleg 2002-2003. Kapittel 5. p. 67-70.

Holst, Vibeke (2004). Rapport Fleirfagleg 2002-2003. Michelet, Simon Fredrik; Waldermo, Gunnar; Skjong, Synnøve (Ed.). Rapport Fleirfagleg 2002-2003. Kommentarer til flerfaglig arbeid høsten høst 2001 og høst 2002. p. 67-70.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete