English version
Vibeke Holst

Vibeke Holst

Vitenskapelige publikasjoner

Holst, Vibeke (2011). Skolejuss og ny grunnskolelærerutdanning Forventninger og realiteter. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 213-224. Tapir Akademisk Forlag.

Holst, Vibeke (2008). Ledelse og makt i den norske skolen med fokus på nasjonale prøver. Michelet, Simon; Fjell, Kari; Ulleberg, Inger; Christensen, Hanne; Vinje, Marianne; Holst, Vibeke (Red.). Mangfold i klasserommet. s. 47-60. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Holst, Vibeke (2004). Kommentarer til flerfaglig arbeid høst 2001 og høst 2002. Michelet, Simon Fredrik; Waldermo, Gunnar; Skjong, Synnøve (Red.). Rapport Fleirfagleg 2002-2003. s. 67-70. OsloMet - storbyuniversitetet.

Holst, Vibeke (2004). Rapport Fleirfagleg 2002-2003. Michelet, Simon Fredrik; Waldermo, Gunnar; Skjong, Synnøve (Red.). Rapport Fleirfagleg 2002-2003. s. 67-70. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig